ἀρρενικόν

ἀρσενικόν, ἀρρενικόν
Grammatical information: n.
Meaning: `arsenic' (Arist.).
Other forms: Also ἀρρενική f. (Gal.)
Origin: LW [a loanword which is (probably) not of Pre-Greek origin] orient.
Etymology: Word of oriental origin, finally from MPers. *zarnīk `golden, gold-coloured' (cf. NPers. zarnīx, zarnīq `id.' and s. χλόη, χλωρός), prob. through a Semitic language (Syr. zarnīkā ), reshaped after ἀρσενικός, ἀρρενικός `manly'. Schrader-Nehring Reallex. s. v.
Page in Frisk: 1,152

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀρρενικόν — ἀρρενικός male masc acc sg ἀρρενικός male neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Culture de Dimini — Préhellénique A Le préhellénique A est un concept linguistique postulé suite à l’analyse de la toponymie grecque. Les noms de lieu grecs à terminaison en nthos, mn , r , m , n et ss forment en effet un ensemble dont l’étymologie ne peut s… …   Wikipédia en Français

  • Prehellenique A — Préhellénique A Le préhellénique A est un concept linguistique postulé suite à l’analyse de la toponymie grecque. Les noms de lieu grecs à terminaison en nthos, mn , r , m , n et ss forment en effet un ensemble dont l’étymologie ne peut s… …   Wikipédia en Français

  • Pré-hellénique A — Préhellénique A Le préhellénique A est un concept linguistique postulé suite à l’analyse de la toponymie grecque. Les noms de lieu grecs à terminaison en nthos, mn , r , m , n et ss forment en effet un ensemble dont l’étymologie ne peut s… …   Wikipédia en Français

  • Préhellénique A — Le préhellénique A est un concept linguistique postulé suite à l’analyse de la toponymie grecque. Les noms de lieu grecs à terminaison en nthos, mn , r , m , n et ss forment en effet un ensemble dont l’étymologie ne peut s expliquer par le grec.… …   Wikipédia en Français

  • Pélasges diminiens — Préhellénique A Le préhellénique A est un concept linguistique postulé suite à l’analyse de la toponymie grecque. Les noms de lieu grecs à terminaison en nthos, mn , r , m , n et ss forment en effet un ensemble dont l’étymologie ne peut s… …   Wikipédia en Français

  • αρσενικόν — ἀρσενικόν και ἀρρενικόν, το και ἀρρενική, η (Α) η κίτρινη σανδαράχη. [ΕΤΥΜΟΛ. Δάνεια λ., ανατολικής προελεύσεως. Ο τ. ανάγεται στο περσ. *zarnīq «χρυσός, αυτός που έχει το χρώμα του χρυσού» (πρβλ. νεώτ. περσ. αραβ. zarnīx, zarnīq «αρσενικό»).… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.